Maakt het uit waar en wanneer je demonstreert? De locatie en tijd van een demonstratie

Mag je overal en op elke plaats demonstreren?

Demonstranten mogen zelf kiezen waar ze demonstreren. Er zijn in Nederland geen openbare plaatsen waar niet mag worden gedemonstreerd. De burgemeester mag wel beperkingen aan de locatie van de demonstratie verbinden als dat noodzakelijk is. 

Bijvoorbeeld dat demonstranten 20 meter verderop moeten staan of op een andere locatie moeten demonstreren. De burgemeester mag dit alleen doen, als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of om wanordelijkheden tegen te gaan.

De burgemeester moet zich daarnaast ervoor inspannen dat de demonstratie dichtbij genoeg is zodat de demonstranten gezien en gehoord kunnen worden door datgene waartegen ze willen demonstreren (het ‘sight and sound’-criterium’). De burgemeester mag het protest bijvoorbeeld niet verplaatsen naar een afgelegen industrieterrein als de demonstranten in het centrum willen demonstreren. De beperking gaat dan veel te ver. 

Bij een demonstratie in een gebouw of op een privéterrein moet ook rekening worden gehouden met de eigenaar van het gebouw of terrein. Als de eigenaar aangeeft dat de demonstranten moeten vertrekken en de demonstranten weigeren dit, dan kan dit betekenen dat de politie de demonstranten aanhoudt voor bijvoorbeeld huisvredebreuk of lokaalvredebreuk.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: