Maakt het uit waarover je demonstreert? Controversiële of zelfs strafbare uitingen en censuur

Mag je overal over demonstreren?

Demonstranten mogen zelf bepalen waar zij over demonstreren. De inhoud van de meningsuiting kan van alles zijn: politiek, religieus, cultureel, sociaal of wat voor inhoud dan ook. 

Een hoge rechter (het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) heeft geoordeeld dat er in de samenleving ook ruimte moet zijn voor demonstraties die anderen door hun inhoud kunnen kwetsen. Meningen waar veel mensen het niet mee eens zijn worden dus ook beschermd door het demonstratierecht. 

De burgemeester kan een demonstratie niet beperken of verbieden omdat die het niet eens is met het onderwerp. 

In de demonstratiewet staat namelijk dat een burgemeester zich helemaal niet met de inhoud van een demonstratie mag bemoeien. 

Als een demonstrant tijdens een demonstratie iets zegt of roept dat strafbaar is, zoals het beledigen van een groep mensen of het aanzetten tot haat, dan kan de officier van justitie daartegen optreden, niet de burgemeester.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: