Maakt het uit hoe je demonstreert? Optochten, blokkades en allerlei andere protestvormen

Mag je tenten of woonwagens gebruiken tijdens een demonstratie?

Een demonstratie in de vorm van een tentenkamp of woonwagenkamp kan veel overlast veroorzaken. Toch is het uitgangspunt dat ook deze protestvormen vallen onder het recht om te demonstreren zolang het uiten van een mening daarbij centraal staat. 

Dit betekent dat de overheid het tentenkamp of woonwagenkamp alleen mag beperken of (als het echt niet anders kan) verbieden als de demonstratieregels dit toestaan. 

Volgens die regels mag zo’n demonstratie alleen worden beperkt als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld als het protest ernstige overlast of gevaarlijke situaties veroorzaakt. De demonstranten moeten zich houden aan de beperkingen die zijn opgelegd. Het is strafbaar als ze dat niet doen.

Hoofdstuk 6 getiteld 'Demonstratieve kampementen' van het boek 'Het recht om te demonstreren', geschreven door B. Roorda.

Veelgestelde vragen

Meer vragen over dit onderwerp

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: