Wat mag mee bij een demonstratie? Spandoeken, fakkels, voertuigen en andere dingen waarmee wordt gedemonstreerd

Mag je voorwerpen die (veel) geluid veroorzaken (zoals geluidsinstallaties, megafoons of beamers) gebruiken tijdens een demonstratie?

Het gebruik van geluidsinstallaties, megafoons of beamers is tijdens een demonstratie in principe toegestaan. Dit kunnen belangrijke middelen zijn voor het overbrengen van een boodschap aan een groter publiek. Het is daarbij wel belangrijk dat ze direct verband houden met de demonstratie. Als dat niet het geval is, dan kan er een aparte vergunningplicht gelden voor bijvoorbeeld een muziekoptreden tijdens de demonstratie.

De burgemeester mag het geluidsniveau beperken, maar alleen als dit noodzakelijk is vanuit gezondheidsredenen of om wanordelijkheden te voorkomen. 

Demonstranten moeten zich houden aan opgelegde beperkingen. Het is strafbaar als ze dit niet doen.

Demonstranten moeten zich ook gewoon aan de wet houden. In de wet (artikel 431 van het Wetboek van Strafrecht) is veel lawaai maken tijdens de nacht waardoor anderen worden gestoord strafbaar gesteld. Als demonstranten zich hier niet aan houden, dan geldt als hoofdregel dat zij hiervoor kunnen worden bestraft.

De overheid moet terughoudend zijn met het strafrechtelijk aanpakken van vreedzame demonstranten. Dit betekent dat zij niet snel mag ingrijpen, en al helemaal niet als een demonstrant niets ernstigs heeft gedaan. Een hoge rechter (het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) heeft dit geoordeeld.

Nederlandse rechters oordelen daarom nog weleens dat als een demonstrant iets doet tijdens een demonstratie dat normaal gesproken strafbaar is, dat de bescherming van het demonstratierecht er dan voor zorgt dat er een lagere straf of geen straf wordt opgelegd, of zelfs dat het helemaal niet strafbaar is.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: