Moet een demonstratie worden aangemeld? De aanmeldplicht bij de burgemeester

Moet een demonstratie van tevoren worden aangemeld?

Een demonstratie moet volgens de wet van tevoren worden aangemeld bij de burgemeester van de gemeente waar de demonstratie plaatsvindt. Deze melding van de demonstratie heet de ‘kennisgeving’. 

De verplichting om een kennisgeving in te dienen is niet bedoeld om toestemming of een vergunning voor de demonstratie te krijgen. 

Dat is namelijk niet nodig bij een demonstratie. Er hoeft alleen een melding te worden gemaakt. Het doel van de kennisgeving is dat de burgemeester zich goed kan voorbereiden op de demonstratie. Als het nodig is neemt de gemeente of de politie contact op met de organisator van de demonstratie om zaken goed af te kunnen stemmen.

De aanmeldplicht geldt alleen voor demonstraties op openbare plaatsen. Een demonstratie binnen in een gebouw of op een privéterrein hoeft bijvoorbeeld niet te worden aangemeld.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: