Maakt het uit wie demonstreert? De personen die in Nederland mogen demonstreren

Mogen ambtenaren ook demonstreren?

Ambtenaren hebben, net als iedereen, het recht om te demonstreren en om hun mening te laten horen. 

Dit mag volgens de wet zolang het de functie van de ambtenaar en de organisatie waar de ambtenaar werkt geen schade toebrengt. Dit staat in artikel 10 van de Ambtenarenwet

Het hangt van de concrete feiten en omstandigheden af of er sprake is van zulke schade. In het algemeen geldt dat hoe dichter het raakt aan het dagelijkse werk van de ambtenaar, hoe minder het is toegestaan voor de ambtenaar om daarover te demonstreren.

Deze rechterlijke uitspraak over een medewerker van de brandweer die de Pleuroparade organiseerde (in deze uitspraak gaat het om artikel 125a van de Ambtenarenwet, tegenwoordig staat dit in artikel 10 van de Ambtenarenwet).

De ‘Handreiking: Ambtenaar en grondrechten. Ruimte en Beperkingen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: