Maakt het uit wie demonstreert? De personen die in Nederland mogen demonstreren

Mogen kinderen ook demonstreren?

Het maakt niet uit welke leeftijd een demonstrant heeft. Ook kinderen mogen dus demonstreren. In artikel 15 van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties staat duidelijk dat kinderen ook het recht hebben om te demonstreren.

Kinderen zijn kwetsbaar. Bij demonstraties kan er geweld zijn, bijvoorbeeld door anderen die het niet eens zijn met de demonstranten of door de politie die optreedt tegen niet-vreedzame demonstranten. Volgens het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties (VN) betekent dit niet dat kinderen niet mogen demonstreren of dat ze eerst toestemming nodig hebben van hun ouders als ze willen demonstreren.

Wel is het volgens dit VN-comité belangrijk dat kinderen voldoende oud en ontwikkeld zijn om zelfstandig, zonder ouders, deel te kunnen nemen aan een demonstratie. Kinderen die hierin vanwege hun leeftijd en ontwikkeling nog niet goed zelf een keuze kunnen maken, hebben (meer) begeleiding nodig van hun ouders.

De overheid heeft tot taak om ervoor te zorgen dat kinderen kunnen demonstreren en dat zij dat ook op een veilige manier kunnen doen. Ouders hebben daarin ook een verantwoordelijkheid als zij hun kind meenemen naar een demonstratie of als zij met hun kind meegaan naar een demonstratie.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: