Over demonstratierecht.nl

Een initiatief van onderzoekers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen.

Een onafhankelijke website
over het demonstratierecht

Het aantal demonstraties in Nederland is de laatste jaren flink toegenomen. Alleen al in Amsterdam en Den Haag zijn er duizenden demonstraties per jaar. Ook zijn er allerlei nieuwe manieren van protest ontstaan.

Hierdoor hebben veel verschillende groepen in de samenleving vragen over het demonstratierecht. Deze vragen worden beantwoord op deze onafhankelijke website.

Wat staat er op de website?

Adviestool

Heb jij als demonstrant, ambtenaar of vanuit een andere andere rol vragen over een demonstratie? Beantwoord 26 vragen en download een gratis juridisch advies op maat. Deze tool is anoniem, we vragen geen persoonsgegevens.

Veelgestelde vragen

We beantwoorden op deze website meer dan 140 vragen over het demonstratierecht. De vragen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën om snel te kunnen zoeken.

Rechtspraak

Hier vind je samenvattingen van rechterlijke uitspraken van www.rechtspraak.nl die gaan over het demonstratierecht. We beschrijven de feiten, de centrale vraag, wat de rechter oordeelt en wat we van de uitspraak kunnen leren.

Wetten

Een korte weergave van nationale en internationale wetten waarin het demonstratierecht staat beschreven.

Bibliotheek

Wil je dieper in het demonstratierecht duiken? Daarvoor hebben we een bibliotheek gemaakt met een selectie van artikelen, boeken en rapporten over het demonstratierecht.

Woordenlijst

Omdat er veel lastige woorden op deze website staan, hebben we een woordenlijst gemaakt. Hierin kun je bijvoorbeeld lezen wat een beperking, kennisgeving of Wom-beschikking is.
Wij willen het demonstratierecht voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk maken

Het team achter de website

Deze website is onder leiding van Berend Roorda en Noor Swart samengesteld door een onderzoeksteam van het Expertisecentrum voor openbare orde & veiligheid van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit initiatief financieel mogelijk gemaakt.
Liesbeth Smit van The Online Scientist heeft de website ontworpen en gebouwd.
Laurent Jensma van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de adviestool geïmplementeerd.

Verantwoording & financiering

Voor het tot stand komen van demonstratierecht.nl is een subsidie verstrekt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie heeft zich niet ingelaten met de inhoud van de website.

De website is geheel onafhankelijk vormgegeven door een team van onderzoekers van het Expertisecentrum Openbare Orde & Veiligheid van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Suggesties voor de website?

Mist er iets op de website? Stuur dan een email naar demonstratierecht@rug.nl

Dit e-mailadres is niet bedoeld voor vragen over het demonstratierecht, maar alleen voor het doorgeven van suggesties voor de website. Wil je advies op maat over een specifieke demonstratie? Vul dan de adviestool in.