Disclaimer & Privacy

Disclaimer

De website is tot stand gekomen met input van uiteenlopende maatschappelijke partijen. De inhoud van de site is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken, (internationale) rapporten, wet- en regelgeving en rechterlijke uitspraken.

Wij hebben de informatie op deze website zorgvuldig samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website, de vraagfunctie, of op pagina’s van deze website, geen rechten worden ontleend. Demonstratierecht.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Bovendien aanvaardt demonstratierecht.nl geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van, of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Demonstratierecht.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op deze website doen met informatie die we over jou te weten komen. We verzamelen geen persoonsgegevens tenzij jij die aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ons te mailen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met demonstratierecht@rug.nl.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bij de adviestool houden we geen persoonsgegevens bij.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Wij verwerken in principe geen persoonsgegevens op deze website, tenzij je ons een mail stuurt. Wij publiceren deze persoonsgegevens niet, tenzij we hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben.

Hieronder vind je alle persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de dienst die je gebruikt, verwerken.

Alleen wanneer je ons mailt

Wanneer je ons mailt, gebruiken wij de persoonsgegevens die je met ons deelt om deze netjes af te kunnen handelen. Deze hebben wij nodig om je verzoek te kunnen afhandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie enige gegevens te verzamelen over websitebezoekers, ook niet die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker die ons mailt ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via demonstratierecht@rug.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Demonstratierecht.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is dan voor het uitvoeren van de overeenkomst of verwerken van de vraag. Wij bewaren de gegevens in ieder geval niet langer dan 7 jaren na het sluiten van de overeenkomst.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Demonstratierecht.nl verzamelt geen persoonsgegevens en deelt deze niet met derden, tenzij het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Demonstratierecht.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Dit gaat mogelijk om de volgende partijen:

 • SiteGround (hostingbedrijf, gevestigd in de EU met servers in Amsterdam)

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Cookies

Wij serveren geen cookies op de website, omdat we de privacy van onze bezoekers belangrijker vinden dan het verzamelen van persoonlijke gegevens. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Alleen als het essentieel is en het geen impact heeft op de privacy van de bezoeker, gebruiken we functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website om bijvoorbeeld te onthouden dat iemand is ingelogd als beheerder op de website. We gebruiken GEEN invasieve of tracking cookies. Er zijn mogelijk wel links naar externe websites op onze website. We verwijzen naar hun privacyverklaring, mocht je op deze links klikken.

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Als je als beheerder van de website inlogt, plaatst WordPress een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteund, en of je bent ingelogd. Bij gewone websitegebruikers worden deze cookies niet geplaatst. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit je browser te verwijderen. Je kunt ook automatisch alle cookies weigeren en zelfs alle cookie banners omzeilen met de volgende handige browser plugins: https://www.i-dont-care-about-cookies.eu/ https://ninja-cookie.com/

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met demonstratierecht@rug.nl. Wij beveiligen de persoonsgegevens op de volgende manier: 

 • met een beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, op al onze apparaten en websites;
 • met TLS (voorheen SSL): wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • DKIM en SPF zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben (bijvoorbeeld omdat je een email stuurt), kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactinformatie

Demonstratierecht.nl

Oude Boteringestraat 18, 9712 GH Groningen

demonstratierecht@rug.nl