Rechtspraak over demonstratierecht
Instantie
Rechtbank Den Haag
Soort zaak
kort geding
Rechtsgebied
Civielrechtelijk
Procespartijen
Uitbater van espressobar (eiseres) tegen voormalig werknemers (gedaagden)
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2023:16603
Lees de volledige rechtspraak
8 november 2023

Demonstratie ex-werknemers tegen uitbater espressobar niet onrechtmatig

Het oordeel in het kort

Voormalig werknemers van een espressobar verspreiden online berichten, demonstreren en flyeren tegen de uitbater van de espressobar. De rechter oordeelt dat de berichten niet verwijderd hoeven te worden en dat de acties voorlopig door mogen gaan. Het recht op bescherming van de goede naam weegt op dit moment niet zwaarder dan het recht op vrije meningsuiting.

Wat zijn de feiten?

Voormalig werknemers van een espressobar (gedaagden) hebben publieke uitspraken gedaan dat hun uitbater (eiseres) hen te weinig heeft betaald. Daarnaast vinden zij dat eiseres hen ten onrechte kosten in rekening heeft gebracht en haar personeel uitbuit.

Gedaagden hebben deze uitspraken op verschillende manieren gedeeld en verspreid. Ze hebben online berichten geplaatst, flyers verspreid, gedemonstreerd en de media benaderd. Bij al hun acties hebben gebruikgemaakt van een aangepast logo van de espressobar. In het originele logo is de tekst: "Coffee & More" en staat er een wolf op het logo. In het aangepaste logo staat er: "Steals from workers & more" en is de wolf vervangen door een opgestoken middelvinger.

Eiseres eist in een spoedprocedure (kort geding) dat gedaagden stoppen met de demonstraties, de flyeracties en het plaatsen van negatieve berichten. Daarnaast eist zij dat de online berichten worden verwijderd en dat het verboden wordt om het aangepaste logo te gebruiken.

De centrale vraag van deze rechtszaak:

Hoe moet de rechter de drie eisen van eiseres beoordelen?

Wat oordeelt de rechter?

De rechter oordeelt dat gedaagden niet hoeven te stoppen met hun acties en dat de online berichten niet hoeven worden verwijderd. Zij hebben gedaagden de grenzen van de vrijheid van meningsuiting (nog) niet overschreden. 

Er is sprake van een botsing tussen het recht op vrijheid van meningsuiting van gedaagden en het recht op bescherming van de goede naam van de eiseres. Het recht op vrijheid van meningsuiting weegt in dit geval zwaarder, omdat niet kan worden bewezen dat de uitspraken van gedaagden onjuist zijn. Ook hebben de gedaagden hun ongenoegen eerder al kenbaar gemaakt bij het management van de espressobar. De rechter merkt wel op dat de afweging tussen de rechten in de toekomst anders kan zijn. Dan kan het recht op bescherming van de goede naam van eiseres wel zwaarder gaan wegen.

De derde eis wijst de rechter deels toe. Het aangepaste logo mag niet meer worden gebruikt. Er is niet alleen sprake van humor of spot. Het logo lijkt alleen tot doel te hebben om de reputatie van eiseres te schaden. Als het aangepaste logo alsnog wordt gebruikt, dan wordt dit bestraft met een dwangsom.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak leert ons dat het recht op vrijheid van meningsuiting kan botsen met andere rechten. In deze uitspraak weegt de vrijheid van meningsuiting zwaarder, omdat niet kon worden bewezen dat de uitspraken van de gedaagden onjuist waren. Deze afweging kan in de toekomst anders zijn.

Rechtspraak

Meer recente uitspraken