Rechtspraak over demonstratierecht
Instantie
Rechtbank Limburg
Soort zaak
voorlopige voorziening
Rechtsgebied
Bestuursrechtelijk
Procespartijen
Verzoekers tegen de burgemeester van de gemeente Brunssum
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2024:2384
Lees de volledige rechtspraak
24 april 2024

Opgelegd demonstratieverbod bij Oranjebraderie in Brunssum is onrechtmatig

Het oordeel in het kort

De burgemeester van Brunssum heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het opgelegde demonstratieverbod tijdens het Koningsdagsweekend noodzakelijk was. Het opgelegde demonstratieverbod is daarom onrechtmatig.

Wat zijn de feiten?

Op 19 april 2024 heeft de burgemeester van Brunssum een tijdelijk verbod opgelegd aan de demonstratie van de verzoekers. Zij mogen niet op de parkeervakken voor het gemeentehuis demonstreren tijdens het het Koningsdagweekend. Als reden voor het verbod geeft de burgemeester aan dat in het Koningsdagweekend een groot evenement plaatsvindt in Brunssum, namelijk "de Oranjebraderie". Tijdens dat evenement staat de EHBO-post op de parkeervakken op het plein voor het gemeentehuis.

De centrale vraag van deze rechtszaak:

Is het opgelegde demonstratieverbod rechtmatig?

Wat oordeelt de rechter?

De rechter oordeelt dat het opgelegde demonstratieverbod niet rechtmatig is. Hoewel de rechter begrijpt dat de burgemeester een belangrijke taak en verantwoordelijkheid heeft bij een evenement als de Oranjebraderie, betekent dat niet dat het zonder nadere motivering noodzakelijk kan worden gevonden dat de demonstratie van verzoekers wordt verplaatst of onderbroken.

De burgemeester heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid dat de EHBO-posten op de parkeervakken op het plein voor het gemeentehuis moeten staan, en niet ergens anders kunnen staan. De burgemeester voert aan dat het plein de drukste plek is, maar dat alleen is geen reden om de demonstratie te verbieden. Daarnaast lijkt verplaatsing van de EHBO-post volgens de rechter ook geen probleem te zijn voor de toegang voor de ambulance of voor de stroomvoorzieningen.

Bovendien kon de burgemeester ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden minder ingrijpende maatregelen nemen dan het verbieden van de demonstratie. De burgemeester had kunnen overleggen met de organisatie van de Oranjebraderie over de te nemen maatregelen. Dit heeft de burgemeester niet gedaan.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak leert ons dat een demonstratie niet zomaar kan worden verboden. Dit kan alleen als het echt niet anders kan, en de burgemeester moet dat goed motiveren.

Rechtspraak

Meer recente uitspraken