Rechtspraak over demonstratierecht
Instantie
Rechtbank Limburg
Soort zaak
voorlopige voorziening
Rechtsgebied
Bestuursrechtelijk
Procespartijen
Verzoekers (demonstranten tegen woonwagenbeleid van de gemeente) tegen de burgemeester van de gemeente Brunssum
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2023:6250
Lees de volledige rechtspraak
26 oktober 2023

Verbod op demonstratie met caravans tegen woonwagenbeleid van de gemeente onterecht

Het oordeel in het kort

De burgemeester van Brunssum mocht de demonstratie met caravans voor het gemeentehuis niet verbieden, omdat de burgemeester het opgelegde verbod niet genoeg heeft onderbouwd.

Wat zijn de feiten?

Verzoekers melden op 29 augustus 2023 hun demonstratie aan bij de burgemeester van Brunssum. Vanaf 4 september 2023 willen zij met twee caravans een demonstratie van zes maanden houden voor het gemeentehuis. Zij verzoeken de burgemeester zes parkeervakken te reserveren en een verkeersregelaar te regelen. Het doel van de betoging is om aandacht te vragen voor het woonwagenbeleid in Limburg, specifiek in Brunssum. Verzoekers geven aan dat zij, nadat zij geen reactie hadden ontvangen van de burgemeester , op 4 september 2023 gestart zijn met de demonstratie voor het gemeentehuis. De burgemeester verbiedt de demonstratie, waarna de verzoekers een spoedprocedure instellen.

De centrale vraag van deze rechtszaak:

Mocht de burgemeester van Brunssum de demonstratie in dit geval verbieden?

Wat oordeelt de rechter?

De rechter oordeelt dat de burgemeester de betoging in dit geval niet kon verbieden.

De burgemeester stelt stelt dat er niet langer sprake is van een demonstratie. Het plaatsen van caravans met spandoeken heeft niet langer het karakter van een betoging, maar van een dwangmiddel met als doel toewijzing van een aantal standplaatsen aan verzoekers op de nog te ontwikkelen woonwagenlocatie. De rechter gaat hier niet in mee. Uit de kennisgeving blijkt voldoende duidelijk welke boodschap verzoekers willen uitdragen met hun demonstratie. De aanwezigheid van caravans en spandoeken maakt bovendien onderdeel uit van de demonstratie. Een continue aanwezigheid van demonstranten is niet vereist om te spreken van een demonstratie.

De argumenten van de burgemeester dat de demonstratie moet worden verboden in het belang van de verkeersveiligheid, wanordelijkheden en volksgezondheid zijn volgens de rechter niet genoeg toegelicht. De burgemeester heeft niet gemotiveerd waarom het lang bezet houden van parkeervakken de verkeersveiligheid in gevaar zou brengen. Er zijn genoeg parkeervakken vrij. Daarnaast is niet onderzocht of de demonstratie naar een andere locatie kon worden verplaatst. Tot slot heeft de burgemeester het ontbreken van sanitaire voorzieningen niet genoeg gemotiveerd. De verzoekers hebben gezegd dat zij een toilet en douche hebben in hun caravans. Andere argumenten van de burgemeester, die zien op de wenselijkheid van de betoging en het uiterlijk aanzien van het gemeentehuis, hebben niets te maken met de belangen uit de Wet openbare manifestaties en kunnen dus geen rol spelen.

Het verbod is vanwege deze argumenten disproportioneel en wordt door de rechter geschorst. Verzoekers mogen daarom voorlopig betogen.

Wat leert deze uitspraak ons?

Demonstraties kunnen niet zo maar worden verboden, ook als ze lang duren. Daar zijn strenge eisen aan verbonden. De burgemeester moet goede redenen hebben voor een verbod en dat verbod goed motiveren.

Rechtspraak

Meer recente uitspraken