Rechtspraak over demonstratierecht
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Soort zaak
eerste aanleg
Rechtsgebied
Strafrechtelijk
Procespartijen
Verdachte (pro-abortusdemonstrant)
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:277
Lees de volledige rechtspraak
1 februari 2024

Veroordeling beschadigen trams, rechter wijst voorwaardelijk verzoek getuigenverhoren af

Het oordeel in het kort

Rechter wijst voorwaardelijk verzoek tot het horen van getuigen af. De verdediging heeft onvoldoende gemotiveerd waarom ze nu pas om deze getuigenverhoren verzoekt, terwijl daar eerder de kans voor was.

Wat zijn de feiten?

Een persoon heeft aangifte gedaan namens GVB exploitatie B.V. De persoon beschuldigt verdachte ervan trams van GVB te hebben beschadigd met graffiti tijdens een demonstratie. Voor deze beschadiging is verdachte eerder veroordeeld door de politierechter. De politierechter heeft bij die veroordeling gebruik gemaakt van verschillende verklaringen/bevindingen van getuigen. Verdachte verzoekt nu tot het horen van deze vier getuigen in deze hoger beroepsprocedure.

De centrale vraag van deze rechtszaak:

Mogen de getuigen in deze hoger beroepsprocedure worden gehoord door het Gerechtshof?

Wat oordeelt de rechter?

De rechter oordeelt dat de getuigen niet mogen worden gehoord in deze procedure.

De politierechter heeft de inhoud van de verklaringen en bevindingen tijdens de eerste procedure aan de verdachte medegedeeld. Verder heeft de rechter de verklaringen en bevindingen in het uitgesproken vonnis betrokken bij het bewijs. De verdachte heeft vervolgens actief laten weten geen onderzoekswensen te hebben. Omdat de verdachte voor deze procedure heeft laten weten geen onderzoekswensen te hebben, wijst het Hof de vraag tot het horen van getuigen af in deze hogere procedure.

De verdachte kan niet zomaar terugkomen op haar standpunt. In deze zaak heeft zij gezegd dat zij geen onderzoekswensen meer had. Als ze haar standpunt verandert, dan moet de verdachte toereikend motiveren waarom. Zijn er nieuwe feiten of nieuw verkregen inzichten, dan zou het standpunt wel kunnen worden veranderd. Hier is geen sprake van in deze zaak.

Wat leert deze uitspraak ons?

Bij een voorwaardelijk verzoek tot getuigenverhoren moet je letten op wat je als partij eerder actief hebt laten weten. Als de verdachte afwijkt van haar eerdere standpunt dan moet zij goed motiveren waarom zij afwijkt. Dit kan aan de hand van nieuwe feiten of nieuw verkregen inzichten.

Rechtspraak

Meer recente uitspraken