Rechtspraak over demonstratierecht
Instantie
Rechtbank Limburg
Soort zaak
voorlopige voorziening
Rechtsgebied
Bestuursrechtelijk
Procespartijen
Verzoekers tegen de burgemeester van de gemeente Brunssum
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2024:2736
Lees de volledige rechtspraak
4 juni 2024

Verzoek om voorlopige voorziening na Parelloop in Brunssum niet-ontvankelijk

Het oordeel in het kort

Het verzoek om de voorlopige voorziening ziet niet op de inhoud van het bestreden besluit, maar op het mogelijk in de toekomst niet naleven van de afspraken. De materiële connexiteit ontbreekt.

Wat zijn de feiten?

Op 29 augustus 2023 hebben verzoekers hun demonstratie op zes parkeervakken voor het gemeentehuis van Brunssum aangemeld bij de burgemeester van Brunssum. De burgemeester heeft die demonstratie van verzoekers verboden. Hierna volgen meerdere procedurele bestuursrechtelijke procedurele stappen:

  • Verzoekers zijn naar de voorzieningenrechter gestapt om dit verbod aan te vechten. Dit verzoek wordt toegewezen. Verzoekers mochten dus alsnog demonstreren.
  • De burgemeester van Brunssum heeft vervolgens een wijzigingsbesluit genomen waarin de burgemeester beperkingen heeft opgelegd aan de demonstratie van verzoekers. Verzoekers hebben opnieuw een voorlopige voorziening gevraagd. De verzoekers en de burgemeester hebben daarna een schikking getroffen. De afspraken houden onder meer in dat verzoekers hun demonstratie kunnen voortzetten op dezelfde locatie (op de zes parkeervakken voor het gemeentehuis) tot 1 juli 2024 en dat de burgemeester zich maximaal zal inspannen om de demonstratie tijdens evenementen (waaronder tijdens de Parelloop) niet te hoeven verplaatsen. 
  • Vervolgens heeft de burgemeester aangegeven dat deze afspraken niet gelden voor toekomstige demonstraties van verzoekers. De verzoekers stappen hierop weer naar de rechter voor een voorlopige voorziening.
  • De burgemeester heeft hierna verzoekers verboden om in het Koningsdagweekend op de zes parkeerplaatsen voor het gemeentehuis te demonstreren. Verzoekers hebben ook ten aanzien van dat besluit een voorlopige voorziening aangevraagd. De voorzieningenrechter heeft dit verbod van de burgemeester geschorst. Verzoekers mochten dus toch demonstreren.

Verzoekers hebben vlak nadat de Parelloop plaatsvond nog een voorlopige voorziening aangevraagd. Dat is de voorlopige voorziening waar het in deze uitspraak over gaat. Tijdens de Parelloop zijn er hoge hekken geplaatst rondom de parkeerplaatsen waarop verzoekers demonstreren. Hierdoor vinden zij dat hun demonstratie ernstig is verstoord. Het verzoek aan de rechter is dat de burgemeester een dwangsom krijgt opgelegd om er voor te zorgen dat de burgemeester zich houdt aan de tussen partijen gemaakte afspraken die tot 1 juli 2024 gelden. Verzoekers vrezen dat de burgemeester zich anders niet aan de afspraken zal houden.

De centrale vraag van deze rechtszaak:

Kan de voorzieningenrechter in deze zaak een voorlopige voorziening treffen?

Wat oordeelt de rechter?

De voorzieningenrechter oordeelt dat hij het verzoek van verzoekers niet kan toewijzen.

Het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ziet niet op de inhoud van het besluit van de burgemeester, maar op het mogelijk in de toekomst niet naleven van de afspraken door de burgemeester. Met een voorlopige voorziening kan niet een situatie worden bewerkstelligd waarin het bestreden besluit niet voorziet. Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak leert ons dat een voorlopige voorziening moet zien op de inhoud van het bestreden besluit. Met een voorlopige voorziening kan niet een situatie worden bewerkstelligd waarin het bestreden besluit niet voorziet.

Rechtspraak

Meer recente uitspraken