Wat is demonstreren? Een algemene uitleg van het demonstratierecht

Waarom bestaat het demonstratierecht?

Het demonstratierecht maakt het mogelijk voor mensen om samen hun mening te uiten en bij te dragen aan hoe de samenleving eruit ziet. 

Een demonstratie hoeft niet over een politiek of maatschappelijk onderwerp te gaan, zoals over de plannen van de overheid. Het kan over allerlei verschillende onderwerpen gaan.

Het demonstratierecht is een noodzakelijk recht voor de democratie. Het zorgt ervoor dat verschillende meningen kunnen worden gehoord. 

Het demonstratierecht is er voor iedereen

Het is geen recht voor de meerderheid; het demonstratierecht maakt het juist ook voor minderheden mogelijk om hun mening te laten horen.

Demonstraties hebben wereldwijd voor grote maatschappelijke veranderingen gezorgd. Daarnaast hebben zij geholpen bij het ontstaan van andere grondrechten zoals het recht om te stemmen, het recht om een vakbond op te richten en gelijkheidsrechten (het verbod op discriminatie).

Veelgestelde vragen

Meer vragen over dit onderwerp

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: