Naar de rechter? Juridische stappen die demonstranten, derden en autoriteiten kunnen zetten

(Wanneer) kan een demonstrant juridische bijstand (rechtsbijstand) krijgen?

Iedereen heeft recht op rechtsbijstand. Dit staat in artikel 18 van de Grondwet. Demonstranten kunnen dus de hulp van een advocaat krijgen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als zij een door de burgemeester opgelegd demonstratieverbod willen aanvechten bij de rechter of als zij worden vervolgd voor een strafbaar feit dat is gepleegd tijdens een demonstratie

Rechtsbijstand is niet altijd nodig, maar meestal wel aan te raden. Een rechtszaak is namelijk vaak ingewikkeld en kost veel tijd. 

Het inschakelen van een advocaat kost geld. Als mensen dit niet zelf kunnen betalen, dan betaalt de overheid die kosten. 

Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. Ook kunnen mensen met een laag inkomen en weinig spaargeld gratis advies krijgen van het Juridisch Loket

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: