Wanneer overtreden demonstranten de wet? Strafbare feiten, schade veroorzaken en de gevolgen daarvan

Wanneer moet een demonstrant schadevergoeding betalen?

Iemand die schade heeft geleden door een demonstratie, bijvoorbeeld omdat een demonstrant spullen van diegene heeft kapotgemaakt, kan schadevergoeding vragen aan die demonstrant. 

Als de demonstrant dit weigert te betalen, dan kan de ander aan de burgerlijke rechter vragen om te oordelen dat de demonstrant schadevergoeding moet betalen. Degene die schade heeft geleden moet dan bewijzen dat dit komt doordat de demonstrant verwijtbaar iets onrechtmatigs (in strijd met het recht) heeft gedaan. Er is dan sprake van een onrechtmatige daad.

De rechter weegt in zo’n geval het recht om te demonstreren af tegen de regel dat je een ander geen schade mag toebrengen en schadevergoeding moet betalen als je dat toch doet.

Iemand die schade lijdt door een demonstratie kan soms ook aan de strafrechter vragen om een demonstrant te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding. Dit kan als een demonstrant voor de strafrechter moet komen vanwege een strafbaar feit, bijvoorbeeld vernieling, waardoor die ander schade heeft geleden.

De voorbeeldbrief voor het aansprakelijk stellen van iemand voor een onrechtmatige daad op juridischloket.nl

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: