Wanneer kan een demonstratie worden beperkt? De regels die bij een demonstratie kunnen worden gesteld

Wat betekenen de begrippen ‘beperking’, ‘voorschrift’ en ‘aanwijzing’?

Met de woorden 'beperking', 'voorschrift' en 'aanwijzing' wordt gedoeld op de regels die een burgemeester oplegt aan demonstranten. Deze regels kunnen bijvoorbeeld zien op de plaats van de demonstratie, het tijdstip of de vorm. Demonstranten moeten zich hieraan houden.

  • De term voorschrift wordt gebruikt voor regels die vooraf aan de demonstratie worden gegeven.
  • Een aanwijzing geeft de burgemeester tijdens een demonstratie.
  • Een beperking is een meer algemene term voor regels die een demonstratie beperken. 

Zo kan een burgemeester, als dat noodzakelijk is om wanordelijkheden te voorkomen, van tevoren bijvoorbeeld het voorschrift stellen dat demonstranten geen stokken mogen gebruiken.

Tijdens de demonstratie kan de burgemeester, als dat noodzakelijk is om wanorde tegen te gaan, bijvoorbeeld de aanwijzing geven dat demonstranten het geluidsniveau van de demonstratie moeten verminderen. Beide voorbeelden zijn beperkingen van het demonstratierecht.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: