Wanneer kan een demonstratie worden verboden? De uitzonderlijke gevallen waarin een verbod of beëindiging is toegestaan

Wat betekenen de begrippen ‘verbod’ en ‘beëindiging’?

Verbod

Er is sprake van een verbod als de burgemeester voordat de demonstratie plaatsvindt aangeeft dat de demonstratie niet door mag gaan. Dit staat in artikel 5 van de demonstratiewet. Een verbod geven mag alleen in heel bijzondere situaties.

Beëindigen

Het beëindigen van de demonstratie houdt in dat de burgemeester de demonstranten tijdens de demonstratie de opdracht geeft om de demonstratie onmiddellijk te stoppen en om weg te gaan. De demonstratie houdt dan op met bestaan. Dit staat voor demonstraties op openbare plaatsen in artikel 7 van de demonstratiewet en voor demonstraties op niet-openbare plaatsen staat dit in artikel 8 van diezelfde wet. Ook het beëindigen van een demonstratie mag alleen in heel bijzondere situaties.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: