Wanneer kan een demonstratie worden beperkt? De regels die bij een demonstratie kunnen worden gesteld

Wat betekent het als beperkingen een ‘chilling effect’ hebben?

Als een beperking een chilling effect heeft, betekent dit dat het demonstranten kan ontmoedigen van hun demonstratierecht gebruik te maken. We spreken van een ‘afschrikwekkend effect’. 

Dit kan gebeuren op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door (het dreigen met) hoge boetes of straffen als demonstranten zich niet houden aan regels, of door strenge regels of heel veel regels op te leggen bij een demonstratie. Ook als demonstraties niet worden toegestaan omdat ze niet van tevoren zijn gemeld, kan dit mensen ontmoedigen om te demonstreren. Dit geldt verder ook voor maatregelen zoals het gebruiken van camera's of het inzetten van geweldsmiddelen door de politie tegen demonstranten.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: