Naar de rechter? Juridische stappen die demonstranten, derden en autoriteiten kunnen zetten

Wat betekent in beroep gaan?

Burgers kunnen ‘in beroep gaan’ als zij het niet eens zijn met de beslissing van een bestuursorgaan (zoals een burgemeester) op het door hen gemaakte bezwaar tegen een besluit. Zij stappen dan naar de bestuursrechter, die een oordeel geeft over de rechtmatigheid van het besluit van het bestuursorgaan. Dit betekent dat de rechter oordeelt of het besluit niet in strijd is met het recht.

Een voorbeeld: een demonstrant die het niet eens is met een door de burgemeester opgelegde regel, maakt daartegen bezwaar bij de burgemeester. Als de burgemeester de de opgelegde regel na bezwaar niet verandert of intrekt, dan kan de demonstrant binnen zes weken in beroep gaan bij de bestuursrechter. De burgemeester moet laten weten bij welke rechtbank de demonstrant in beroep kan gaan, zo bepaalt de wet (artikel 3:45 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht).

In beroep gaan gebeurt via een ‘beroepschrift’, waarin wordt uitgelegd waarom iemand het niet eens is met de beslissing op bezwaar. Zo’n beroepschrift kan online of per post worden ingediend. Meer informatie over deze procedure is te vinden op deze webpagina over de beroepsprocedure bestuursrecht

Ook kan een belanghebbende snel (vaak binnen een dag) naar de voorzieningenrechter als er haast bij is. 

Dit doet de belanghebbende tegelijkertijd met het bezwaar of beroep. Denk aan demonstranten die naar de rechter stappen omdat een aangemelde demonstratie een dag van tevoren door de burgemeester is verboden. De uitkomst van de procedure in bezwaar of beroep hoeft dan niet te worden afgewacht. De voorzieningenrechter geeft dan in een voorlopig oordeel antwoord op de vraag of de demonstratie wel of niet plaats kan vinden. Dit wordt ook wel een ‘voorlopige voorziening’ genoemd omdat er op een later moment in de zogenoemde bodemprocedure nog een ander oordeel kan worden gegeven door een ‘gewone’ rechter die uitgebreider naar de zaak kijkt.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: