Wat moet en mag de overheid doen? De taak van de burgemeester, de politie en de officier van justitie

Wat is de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) bij een demonstratie?

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) helpt bij het handhaven van de regels in een gemeente. Een politieagent heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en mag alle strafbare feiten opsporen. Een boa heeft meestal een beperkte opsporingsbevoegdheid die afhangt van zijn functie en taak. In de wet is bepaald dat boa’s kunnen toezien op het naleven van de demonstratiewet, de Wet openbare manifestaties. Zij staan daarbij onder het gezag van de officier van justitie.

Het bestrijden van openbare-ordeverstoringen is een taak van de politie (onder het gezag van de burgemeester). Die taak heeft de boa niet.

Veelgestelde vragen

Meer vragen over dit onderwerp

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: