Wat moet en mag de overheid doen? De taak van de burgemeester, de politie en de officier van justitie

Wat is de rol van de lokale driehoek bij een demonstratie?

De lokale driehoek wordt gevormd door de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de eenheidschef van de politie. De burgemeester is voorzitter van de driehoek. In de lokale driehoek wordt overlegd over de handhaving van het recht en de openbare orde. Over demonstraties worden vaak afspraken gemaakt in de driehoek.

De lokale driehoek heeft geen zelfstandige bevoegdheden bij demonstraties.

Alleen de burgemeester mag op grond van de demonstratiewet (de Wet openbare manifestaties) regels opleggen bij een demonstratie. De officier van justitie is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De politie handelt onder het gezag van de burgemeester en de officier van justitie.

Doorgaans neemt de politie als eerste contact op met de organisator van een demonstratie. Afhankelijk van de plannen en de ontwikkelingen zal de politie de driehoek hierbij betrekken.

De rol van de driehoek bij een demonstratie, in het handboek Demonstreren ‘bijkans heilig'.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: