Wat moet en mag de overheid doen? De taak van de burgemeester, de politie en de officier van justitie

Wat is de rol van de voorzitter van de veiligheidsregio bij een demonstratie?

Volgens de Nederlandse demonstratiewet (de Wet openbare manifestaties) is het normaal gesproken de burgemeester die bevoegd is om demonstraties te reguleren. In bijzondere gevallen kan die bevoegdheid overgaan van de burgemeester naar de voorzitter van de veiligheidsregio. 

Wanneer kan de rol overgaan naar de voorzitter van de veiligheidsregio?

  1. Als de demonstratie een (dreigende) ramp of crisis veroorzaakt in meerdere gemeenten. 
  2. Als er sprake is van een (dreigende) ramp of crisis die zich uitspreidt over meerdere gemeenten of waarvan de effecten zich uitspreiden over meerdere gemeenten en waarbij het voor de bestrijding van die ramp of de beheersing van die crisis belangrijk is dat de voorzitter van de veiligheidsregio de demonstraties in de veiligheidsregio reguleert (zoals bij de coronacrisis). Dit is geregeld in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s (wetten.overheid.nl).

In dat geval kan het de voorzitter van de veiligheidsregio zijn die de demonstratie moet beschermen en, als dat noodzakelijk is, kan beperken. Als de voorzitter van de veiligheidsregio regels stelt bij een demonstratie, dan gelden die regels in iedere gemeente van de veiligheidsregio waar die demonstratie plaatsvindt.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: