Wat is demonstreren? Een algemene uitleg van het demonstratierecht

Wat is het verschil tussen het demonstratierecht en andere grondrechten (zoals het recht op vrijheid van meningsuiting en het stakingsrecht)?

Het recht om te demonstreren is een speciale vorm van de vrijheid van meningsuiting. Het is als apart grondrecht opgenomen omdat het op zichzelf belangrijk is: het beschermt personen die samen hun mening uiten. 

Als iemand in zijn eentje zijn mening uit, wordt die persoon beschermd door de vrijheid van meningsuiting en niet door het demonstratierecht.

Het stakingsrecht lijkt op het demonstratierecht. Bij een staking gaat het om werknemers die protesteren tegen de werkgever, bijvoorbeeld voor loonsverhoging of betere arbeidsomstandigheden. Bij het demonstratierecht kan het ‘doelwit’ van de actie van alles zijn - vaak gaat het daarbij niet om de werkgever - en ook het onderwerp kan van alles zijn.

Soms valt een protestactie onder zowel het stakingsrecht als het demonstratierecht. Bijvoorbeeld, als docenten een dag niet werken om mee te doen aan een landelijke protestactie in Den Haag voor hogere lonen in het onderwijs.

Veelgestelde vragen

Meer vragen over dit onderwerp

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: