Naar de rechter? Juridische stappen die demonstranten, derden en autoriteiten kunnen zetten

Welke rechten en verantwoordelijkheden hebben de media tijdens een demonstratie?

De media kunnen een belangrijke rol spelen bij demonstraties. Mediaberichten (waaronder audio- en video-opnamen) zijn van belang voor de publieke uitwisseling van informatie. Denk aan het vastleggen van het optreden van de overheid, demonstranten of vijandig publiek. 

Het recht om over demonstraties te rapporteren is afgeleid van het recht op informatie. Dit is een onderdeel van het recht op vrije meningsuiting, dat sterk wordt beschermd. 

Daarom moeten de media zo goed als mogelijk toegang krijgen tot demonstraties. De overheid mag het werk van journalisten tijdens demonstraties niet verhinderen of belemmeren, en dient hen te beschermen. Dit valt onder de bredere taak van de overheid om het demonstratierecht te beschermen en faciliteren. Journalisten mogen bijvoorbeeld niet zomaar van de locatie van een demonstratie worden verwijderd. 

Journalisten moeten een manier van identificatie hebben waarmee zij worden onderscheiden van demonstranten

Denk aan het dragen van een hesje en het bij zich dragen van een perskaart. Het begrip journalist wordt breed uitgelegd. Ook bloggers en vloggers (en andere burgerjournalisten) kunnen hieronder vallen. Voor journalisten is bovendien geen accreditatie vereist.

Het internationaalrechtelijke rapport 'Handling of the Media during Political Demonstrations'.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: