Naar de rechter? Juridische stappen die demonstranten, derden en autoriteiten kunnen zetten

Welke rol heeft de Nationale ombudsman bij het demonstratierecht?

De Nationale ombudsman is er voor problemen die de burger heeft met de overheid. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig, en behandelt vragen en klachten over overheidsinstanties. Ook doet de ombudsman zelf onderzoek naar het handelen van de overheid. Zo heeft de Nationale ombudsman meerdere rapporten over het demonstratierecht geschreven.

De Nationale ombudsman behandelt ook klachten over het handelen van de overheid bij demonstraties. 

Bijvoorbeeld klachten over het optreden van de politie of de burgemeester. Voordat iemand een klacht kan indienen bij de Nationale ombudsman, dient diegene eerst een klacht in te dienen bij de instantie zelf. Als de klacht door de instantie niet naar tevredenheid wordt behandeld of als het behandelen ervan langer dan zes weken duurt, kan men naar de Nationale ombudsman stappen.

De meeste gemeenten zijn aangesloten bij de Nationale ombudsman

Sommige gemeenten hebben een eigen ombudsman, zoals de gemeente Amsterdam, de gemeente Den Haag en de gemeente Rotterdam. Voor klachten moeten burgers zich dan wenden tot de Gemeentelijke Ombudsman en niet tot de Nationale ombudsman. Op deze webpagina van de Nationale ombudsman is te vinden welke gemeenten wel en welke niet is aangesloten bij de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman wordt voor zes jaren gekozen door de Tweede Kamer. Dit is geregeld in de wet (artikel 2 van de Wet Nationale ombudsman).

Het rapport 'Demonstreren, een schurend grondrecht?' van de Nationale ombudsman.

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: