Wat mag mee bij een demonstratie? Spandoeken, fakkels, voertuigen en andere dingen waarmee wordt gedemonstreerd

Welke voorwerpen of objecten mag je gebruiken tijdens een demonstratie?

Het uitgangspunt is dat demonstranten zelf bepalen welke voorwerpen of objecten zij bij een demonstratie gebruiken. De burgemeester kan het dragen van voorwerpen alleen beperken en (als het echt niet anders kan) verbieden als dit noodzakelijk is om de gezondheid te beschermen, om ernstige verkeerschaos tegen te gaan of als het tot wanordelijkheden leidt. 

Daarbij geldt dat demonstranten zich wel aan de wet moeten houden. 

Zo is het gebruik van wapens strafbaar. Het gebruiken van voorwerpen met het doel om daarmee strafbare feiten te plegen, zoals brandstichting (met fakkels of vuurwerk) of geweldpleging (met stokken), is ook strafbaar. De officier van justitie (het Openbaar Ministerie) kan een demonstrant laten aanhouden en strafrechtelijk vervolgen als de demonstrant zich hier schuldig aan maakt. 

Voor het gebruik van sommige objecten of voorwerpen kan er een aparte vergunningplicht gelden in de lokale regels (APV). 

Denk aan het plaatsen van een podium of het gebruik van voertuigen. Vaak moet zo’n vergunning een paar dagen van tevoren worden aangevraagd. 

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: