EU-handvest voor de grondrechten

In artikel 12 van het EU-Handvest staat het recht om te demonstreren. Onder welke voorwaarden de overheid dit recht mag beperken staat in artikel 52 van het EU-Handvest.

Artikel 12

Lid 1

Eenieder heeft op alle niveaus, met name op politiek, vakverenigings- en maatschappelijk gebied, het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, hetgeen mede omvat eenieders recht, ter bescherming van zijn belangen samen met anderen vakverenigingen op te richten of zich daarbij aan te sluiten.

Wetten

Alle Nederlandse en Internationale regels