Grondwet

In artikel 9 van de Grondwet staat het recht om te demonstreren en onder welke voorwaarden de overheid dit recht mag beperken.

Artikel 9

Lid 1

Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Lid 2

De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Wetten

Alle Nederlandse en Internationale regels