Wanneer overtreden demonstranten de wet? Strafbare feiten, schade veroorzaken en de gevolgen daarvan

Wie is aansprakelijk voor schade bij de demonstratie?

Mensen die door een demonstratie schade lijden, kunnen daarvoor soms schadevergoeding krijgen. Demonstranten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die zij zelf hebben veroorzaakt. 

De organisatoren van een demonstratie mogen niet opdraaien voor schade die door andere demonstranten is veroorzaakt, tenzij de organisatoren daar persoonlijk en opzettelijk toe hebben aangezet of als zij de schade zelf hebben veroorzaakt. 

Demonstranten die zelf schade hebben geleden kunnen ook een schadevergoeding vragen. Als de politie bijvoorbeeld geweld gebruikt terwijl dit niet is toegestaan of niet proportioneel gebeurt, moet de politie de schade die demonstranten daardoor hebben geleden vergoeden.

Weigert de persoon die de schade heeft veroorzaakt te betalen, dan kan de persoon die schade heeft geleden naar de burgerlijke rechter stappen om de ander aansprakelijk te stellen voor een onrechtmatige daad. Degene die schade heeft geleden moet dan bewijzen dat dit komt doordat de ander iets onrechtmatigs (in strijd met het recht) heeft gedaan en dat de ander dit kan worden verweten. Is de schade ontstaan door een strafbaar feit, zoals vernieling of mishandeling, dan kan de strafrechter de dader verplichten een schadevergoeding te betalen. 

De voorbeeldbrief voor het aansprakelijk stellen van iemand voor een onrechtmatige daad op juridischloket.nl

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: