Naar de rechter? Juridische stappen die demonstranten, derden en autoriteiten kunnen zetten

Wie kunnen belanghebbende zijn bij een demonstratie? En wat betekent dit?

Iemand is belanghebbende als diegene een direct belang heeft bij een bepaald besluit of bij een bepaalde kwestie of procedure. In het geval van een demonstratie kan dit bijvoorbeeld een demonstrant zijn, maar ook een omwonende of iemand die schade of hinder ondervindt door de demonstratie. 

Als belanghebbende kan iemand juridische stappen ondernemen, zoals in bezwaar gaan bij bijvoorbeeld de burgemeester, in beroep gaan bij de bestuursrechter en een rechtszaak starten bij de burgerlijke rechter vanwege een onrechtmatige daad

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: