woorden
over demonstratierecht
Wat betekent:

Rechtspraak

Dit is het proces waarbij geschillen tussen mensen of organisaties worden opgelost door een neutrale derde partij, zoals een rechter. De rechter luistert naar beide kanten van het verhaal en neemt dan een beslissing.

Meer moeilijke woorden:

Bestuurlijke overmacht 


Beperkingsgrond


Verdachte


Betogen


Vergaderen


Demonstratie op een niet-openbare plaats

Plaatsen die niet voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Je moet bijvoorbeeld door een poortje om er naar binnen te gaan. Denk daarbij aan winkels, warenhuizen, postkantoren, restaurants, musea, voetbalstadions en kerken. Hiervoor gelden andere regels dan voor demonstraties die op openbare plaatsen zijn. Ook moet er rekening worden gehouden met de eigenaar. 

Demonstratie op een openbare plaats

Plaatsen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Je hoeft bijvoorbeeld geen kaartje te kopen om er naar binnen te gaan. Denk aan pleinen, parken of voor iedereen toegankelijke delen van treinstations en havens. Voor deze demonstraties gelden andere regels dan als de demonstratie niet op een openbare plaats is.

Demonstratie

Een demonstratie is een bijeenkomst van twee of meer mensen. Zij uiten daarbij samen een mening in het openbaar.

Evenement

Een georganiseerde bijeenkomst, zoals een feest, optreden of een bepaalde activiteit.

Beroep

Als je het na bezwaar nog steeds niet eens bent met het besluit van de overheid, dan kan je hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter kijkt dan naar het besluit.