Wanneer kan een demonstratie worden beperkt? De regels die bij een demonstratie kunnen worden gesteld

Zijn demonstranten verplicht hun identiteitsbewijs te laten zien?

In Nederland geldt een identificatieplicht voor iedereen van 14 jaar en ouder, maar de politie mag alleen een identiteitsbewijs (ID) vorderen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld als er een redelijk vermoeden is dat de demonstrant geweld of ander strafbaar gedrag gaat vertonen. Dit staat in de wet (artikel 8 van de Politiewet). 

De politie mag dus niet zo maar van vreedzame demonstranten eisen dat zij hun identiteitsbewijs laten zien. 

Dit kan een chilling effect hebben op het deelnemen aan een demonstratie: demonstranten kunnen worden ontmoedigd om van hun demonstratierecht gebruik te maken. 

Demonstranten die het niet eens zijn met het optreden van de politie bij het vorderen van een identiteitsbewijs kunnen hierover een klacht indienen bij de regionale eenheid waar de betrokken politieambtenaar in dienst is. Alle regionale eenheden hebben dezelfde klachtenregeling.

Klacht indienen over een politiemedewerker op politie.nl

Zoek naar vragen, artikelen en rechtspraak: